O firmie


Początki firmy sięgają 2011 roku, gdy właściciel firmy Emil Stąpor bazując na posiadanym doświadczeniu w zarządzaniu kontraktami branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i górniczej rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą ELMID Emil Stąpor, by na zlecenie podmiotów zewnętrznych podjąć się realizacji zadań z zakresu elektroenergetyki i telekomunikacji.
Profil działalności firmy objął między innymi:

  • usługi doradcze w zakresie pozyskiwania i zarządzania kontraktami,
  • kompleksowe zarządzanie kontraktami w ww. branżach,
  • wykonywania projektów obiektów elektro-energetycznych,
  • kompleksowego wykonawstwa w zakresie energetyki (nn, SN),
  • kompletacji urządzeń elektrycznych.

Dodatkowo w roku 2013 po śmierci Właściciela firmy B.D.M. Roman Stąpor, jako następca prawny Emil Stąpor przejął zasoby techniczne i ludzkie po firmie B.D.M. celem kontynuacji rodzinnej działalności i dalszej realizacji zawartych kontraktów.

ELMID Emil Stąpor, ul. Mickiewicza 21, 59-540 Świerzawa, tel.: 75 713 43 37; kom.: 601 904 903, e-mail: biuro@elmid.eu

© 2011-2013 ELMID, wszelkie prawa zastrzeżone